Přihlásit se
  • 07
    bře
    Aktuální ortofotomapa ČR
    Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro západní část území ČR, území ORP bylo snímkováno v srpnu 2023 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
    Zdroj ČÚZK 
Kontakt: Bc. Martin Schneider martin.schneider@praha4.cz 261 192 222